Standardy

Obsah:

W3C XHTML 1.0 Transitional valid / W3C CSS valid

Web splňuje standardy W3C konsorcia. Je tedy správně strukturovaný, formátovaný a je tím naznačena jeho technická kvalita. Díky validitě kódu se stránka návštěvníkovi zobrazí rychle a bez chyb. Validní web je dobrým základním kamenem a jediná možná cesta pro dodržení všech následujících standardů.

Resizeable web

Takzvaný elastický web umožňuje návštěvníkovi dle jeho uvážení zvětšovat či zmenšovat písmo pro lepší čitelnost. Značka "Resizable web" dáva uživateli záruku, že při úpravě velikosti písma nedojde k narušení designu webu. V nejpoužívanějších prohlížečích (Internet Explorer, Firefox, Opera) tuto funkci vyvoláte pohybem kolečka myši se současně stisknutou klávesou ctrl.

Any browser

Tato značka zaručuje návštěvníkovi zobrazení webu v jakémkoliv prohlížeči tak, že nepříjde o žádnou informaci. Web dokáže všechen svůj obsah předat uživateli prostřednictvím jak čistě textového prohlížeče na nějakém exotickém operačním systému tak pomocí nejmodernějších prohlížečů dnešní doby.

Barrierless web

Tento web se snaží vyjít maximálně vstříc handicapovaným návštěvníkům. Těch se na internetu pohybuje podle různých odhadů až 30% díky technologickým omezením, zrakovým či pohybovým potížím. Technologickým omezením se web snaží předcházet validitou kódu - zobrazení rychle a nenáročně na všech (i zastaralých) operačních systémech a prohlížečích. Zrakové potíže se web snaží eliminovat pomocí správných kontrastních, světelných a barevných podmínek. Pohybové omezení web co nejvíce snižuje díky své přístupnosti, použitelnosti, klávesovým zkratkám apod. Web je vytvořen v souladu se standardy WCAG a Section 508.