Software Kanál - Voda - Plyn

KANÁL - VODA - PLYN

Naše firma se zabývá tvorbou software v oblasti automatizovaného projektování inženýrských sítí na osobní počítače. Na optimalizační dimenzovací programy navazují grafické výstupy, které tvoří automatizovanou projektovou linku. Jednotlivé produkty se však dají používat samostatně vč. samostatné přípravy vstupních dat. V současné době jsou již převedeny DOSovské verze programů pod operační systémy Windows (95, 98, Me, NT, 2000, XP).

Inženýrské sítě

Subsystém KANAL
Program WinKanal
dimenz.stokové sítě Bartoškovou metodou vč.kresby podélného profilu + optimalizace uložení nivelety
Subsystém VODA
Program WinDivo
optim.návrhu dimenzí a posouzení vodovod.sítí
Programy VODA1,GVODA98
kresba přehl. a podrobného podélného profilu
Subsystém PLYN
Program WinDigas
optim.návrhu dimenzí a posouzení plyn.sítí vč.kresby plyn.schema
Program GPLYN96
kresba podélného profilu

Požadavky na vybavení

PC Intel Pentium/AMD Athlon, tiskárna, Windows 95,98,Me/NT/2000/XP, pro grafiku vhodný plotter a AUTOCAD (není podmínkou).

Popis

Programy KANAL, DIVO a DIGAS navrhují a posuzují stokové, vodovodní a plynovodní-NTL/STL sítě prakticky jakýchkoli rozměrů a lib. topologické struktury s využitím platných ČN. Optimalizace probíhá z hlediska minimalizace investičních nákladů při dodržení všech vstupních požadavků z předem zvolené přípustné řady světlostí. U stok. sítí volba typu profilu (kruh., vejčitý, tlamový) a možnost řešení oddílné i jednotné kanalizace. Na výstupu programy nabízejí mj. průtoky, rychlosti, příp. tlak. ztráty, přetlaky, sumarizace nákladů. U stokových sítí se dělají všechny potřebné hydrotechnické výpočty. Grafické programy navazují na výpočtovou část (minimalizace vstupů) a generují kresby (ČN) na terminál, tiskárnu, plotter a pro majitele AUTOCAD do DXF souborů.

ProgramCena
WinKanal 1.1 stok. sítě + podélný profil19.900,- Kč
WinDIVO 1.0, optimalizační program14.900,- Kč
WinDigas 2.0, optim.program+plyn.schema19.900,- Kč
GPLYN96, podélný profil plynovodu16.900,- Kč
GVODA98, podélný profil vodovodu16.900,- Kč
VODA1, přehledný podélný profil4.900,- Kč

V případě odběru celého kompletu poskytujeme slevu 25%, u odběru 70 % kompletu poskytujeme slevu 15%, na více instalací (u 1 odběratele) poskytujeme další slevy po domluvě. Rovněž ceny upgrade pro majitele starších verzí zodpovíme na telef.dotaz.