Program WinDigas

Program WinDigas

Posouzení NTL/STL plynovodních sítí vč. optimalizace návrhu dimenzí a kresby plyn. schéma.

Sdružení autorů CCS Ostrava nabízí program WinDigas 1.12 jako upgrade z původní dosovské verze programu DIGAS 7.0 a případně WinDigas 2.02, který obsahuje i kresbu plynovodního schéma (původní GEDIT). S přepisem základního kódu programu pod Windows došlo ke kompletní revizi veškerých částí výpočtů vč. zavedení nových vizuálních komponent a nástrojů využitelných v prostředí Windows. Od listopadu 2001 jsou podporované operační systémy Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP. Dodávka je nyní distribuovaná na CD-ROMu včetně výtisku kompletně přepracované dokumentace.

Ikona instalačního cd

Nové prvky v programu WinDigas:

 • Rozsah sítě do 100.000 úseků a 20.000 okruhů do max.využití RAM v počítači.
 • Zvýšila se přesnost výpočtu, projevuje se především v NTL sítích.
 • Rychlost výpočtu ve Windows se zvýšila 10x oproti stejné síti počítané programem DIGAS 7.0.
 • Nově zavedená ikona na kontrolu spojitosti sítě. V případě nespojitosti program vypíše seznam uzlů, které tvoří jednotlivé části nespojité sítě.
 • Nově možnost natahování vstupních dat (v textovém módu) připravených v jiném výpočetním prostředí (např. v Accessu, Excelu apod.).
 • Výstupní sestavy jsou nyní generovány parametricky (uživatel si předem označí, které části sestavy tisknout).
 • Zavedení tří tabulek průměrů potrubí (Ocel, PE SDR 11 a PE SDR 17.6) s uvedením jejich vnějších profilů dle běžných zvyklostí (např.:160x14.6 pro PE SDR 11 nebo 160x9.1 pro PE SDR 17.6). Toto označení se pak objeví ve všech příslušných částech výstupních sestav (doposud se zde zobrazoval pouze vnitřní profil).
 • Přibyly nové části výstupních sestav – analýzy - výpis x-řádků min. a max. odběrů v úsecích, rychlosti proudění v potrubích, tlakových ztrát na úsek případně na úsek a na metr délky, dále výpis min. a max. tlaků v uzlech, odběrů v uzlech apod. Dále výpis tabulky s rekapitulací regulačních stanic a odběrů z nich.
 • Okamžitá výměna textu výstupních sestav např. s Wordem/Excelem přes schránku Windows.
 • Zabudovaný rovněž vlastní editor výstupních sestav a titulních stran s běžnými možnostmi úprav písma pod Windows.
 • Komfortní uživatelské prostředí běžné v ostatních windowsovských programech
 • Nezávislé ukládání vstupních a výstupních dat mimo složku s instalovaným programem WinDigas.
 • Vstupní data a výstupní sestavy možno ukládat na disk pod názvem lib.délky i v češtině
 • Samozřejmostí je zpětná kompatibilita na vstupní data připravená v minulých letech v programu DIGAS (pod DOSem).
 • Podpora při tvorbě kresby plynovodního schéma (program automaticky nabízí umístit graficky uzly, které již jsou popsány v tabulce úseků – např.načtením stávajícího souboru *.DIG).
 • Přímé propojení kresby plynovodního schéma s tabulkou úseků – možnost např. poklepáním myší na úsek/uzel/regulační stanici v grafické části ihned editovat parametry zvoleného úseků (označení uzlů, délku, profil, odběr). V programu WinDigas 2.02 tedy nezáleží na tom, zda se editují úseky v grafické části či klasicky v tabulce úseků.
 • Spouštění analýz nad grafickou částí – např. jednorázově barevně označit všechny úseky, které jsou z materiálu SDR 17, nebo dimenze od-do, nebo průtok či rychlost proudění atd.
Náhled na program digas


Náhled na program gedit
ProgramCena
Program WinDigas 1.1213.900,- Kč
Program WinDigas 2.02 vč.GEDITu19.900,- Kč
Upgrade na WinDigas 1.xx z libovolné verze DIGAS11.900,- Kč
Upgrade na WinDigas 2.xx z libovolné verze DIGAS + GEDIT17.900,- Kč
Upgrade na WinDigas 2.xx z libovolné verze WinDigas 1.xx6.000,- Kč

Množstevní slevy na multilicenci (práce na více počítačích firmy) zodpovíme na tel.dotaz.

Pro urychlení nákupu nabízíme možnost zaslání celého systému ihned E-Mailem, telefonicky se pak dá tento systém aktivovat a následně poštou dorazí tištěná dokumentace, CD-ROM s již zaslaným systémem a faktura.